اسپانسر و تبلیغات

با تبلیغات هدفمند در قرار عکاسی شیراز ضمن معرفی مستقیم خدمات خود، از این برنامه فرهنگی و هنری حمایت می کنید.

برای اطلاعات بیشتر جهت تبلیغات با شماره 09177009755 تماس بگیرید.

درخواست خدماتِ عکاسی و تولید فیلم دارید؟کلیک کنید