رابرت کاپا – خط مقدم با دوربین

این ویدیوی کوتاه به زندگی هنری رابرت کاپا، فتوژورنالیست و عکاس جنگ می پردازد.

به روایت: محمود حیدری

تهیه شده در سایت عکاسی شیراز

دانلود با کیفیت HD

 

شنیدن به صورت پادکست:

نگاهی بر موسیقی خراسان – آشنایی با هنرهای ایران

این برنامه به زبانی ساده، به منظور آشنایی با هنرهای ایران و میراث معنوی و فرهنگی ایران، توسط سایت عکاسی شیراز تهیه گردیده است.

گوینده، تحقیق و پژوهش: محمود حیدری

دانلود ویدیو

مصاحبه اختصاصی سایت عکاسی شیراز با “افشین شاهرودی” درباره عکاسی امروز

مصاحبه اختصاصی سایت عکاسی شیراز با افشین شاهرودی – استاد عکاسی، شاعر و منتقد هنری، درباره عکاسی امروز

دانلود این ویدیو با کیفیت hd

مصاحبه اختصاصی سایت عکاسی شیراز با زهره صحت

مصاحبه اختصاصی سایت عکاسی شیراز با زهره صحت به بهانه نمایشگاه عکس “اینجا”

دانلود این ویدیو با کیفیت hd

مصاحبه اختصاصی سایت عکاسی شیراز با افشین آریافر

مصاحبه اختصاصی سایت عکاسی شیراز با افشین آریافر به بهانه نمایشگاه عکس “فورس ماژور”