درباره ما

عکاسی شیراز وبسایت و مجله ی اینترنتی تخصصی هنر عکاسی در شهر شیراز می باشد که در زمینه های مختلف و به نیت ترویج هنر عکاسی فعالیت می کند.

عکاسی شیراز بزرگترین سایت برنامه های تخصصی عکاسی به شکل مستند اجتماعی و خیابانی/ معماری/ طبیعت در شهر شیراز است. برنامه های این گروه برای تمامی سنین و هر سطح علمی مناسب است.

عکاسی شیراز برگزار کننده نمایشگاههای گروهی – ورکشاپها و دوره های تخصصی عکاسی – مسابقه عکس که در قالب همین گروه و اعضا شکل می گیرد.

سایت عکاسی شیراز در زمینه ساخت گزارشها، فیلم و محتواهای آموزشی و اعلام جدیدترین رویدادهای مهم عکاسی شیراز نیز فعالیت دارد.

مدیر برنامه و سردبیر: محمود حیدری