قرار عکاسی شیراز (فتوواک)

بافت تاریخی – گذرگاه سنگ سیاه – خانه فروغ الملک، موزه هنر مشکین فام – خانه ستایش و….

۱۸ اسفند ۱۴۰۲ (ساعت و مکان دقیق برنامه پس از نام نویسی بصورت پیام اطلاع رسانی می شود)

امکان حضور با دوربین موبایل و دوربین عکاسی

با همراهی: محمود حیدری

مبلغ ثبت نام ۲۰ هزار تومان

حضور فقط با نام نویسی امکان پذیر است. ظرفیت محدود است.

Verified by MonsterInsights