درخواست استرداد وجه

لطفا ابتدا قوانین را به دقت مطالعه کنید و سپس فرم را تکمیل کنید:

قوانین استرداد:

۱- تاریخ ثبتِ درخواست استرداد وجه زمانی است که این فرم را تکمیل و ارسال می کنید.
۲- شیوه استرداد وجه به شرح زیر می باشد:
* تا ۴۸ ساعت پس از ثبت نام وجه به صورت کامل مسترد می گردد (در صورت نام نویسی توسط سایت کارمزد شبکه پرداخت کسر می گردد.)
* بعد از ۴۸ ساعت، تا یک هفته پیش از شروع کلاس ۱۰ درصد از کل مبلغ دوره کسر می گردد و مابقی مسترد می گردد.
* یک هفته پیش از تاریخ شروع کلاس، ۲۵ درصد وجه کل دوره کسر می گردد و مابقی مسترد می گردد.

۳- در صورت شروع اولین جلسه کلاس، امکان استرداد وجه وجود نخواهد داشت.
پس از مطالعه دقیق قوانین بالا و اطمینان از درخواست خود، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید:


Verified by MonsterInsights