پادکست: عکاسی عشایر

عکاسی از عشایر

یکی از جاذبه های عکاسی در ایران، عکاسی از عشایر است. بسیاری از عکاسان برای خلق عکسهای خود به اطراف و حاشیه های شهرها سفر می کنند تا از مردمان و سبک زندگی آنها عکاسی کنند. اما همه چیز به همین راحتی نیست و با چالشهایی در این راه مواجه می شوند.

مهمان این برنامه: اسحاق آقایی – حضور در بیش از صد نمایشگاه گروهی در سطح کشور، برپایی نمایشگاه عکس در کشورهای المان بلغارستان رومانی و چین، دریافت بیش از٢٠مقام از فستیوالهای بین المللی عکاسی، دریافت بیش از شصت مقام از جشنواره های ملی در سطح کشور، داور هشت جشنواره ملی عکس

تهیه کننده و اجرا: محمود حیدری

تهیه شده در سایت عکاسی شیراز

ادامه

Verified by MonsterInsights