درباره پاسخ ندادن به یک پرسش: ملاک عکس خوب چیست؟از زمانی‌که رابرت فرانک برای اولین بار مجموعه «آمریکایی‌ها The Americans» خود – که امروز یکی از نمادهای عکاسی مدرن محسوب می‌شود، – را منتشر کرد، این پرسشی‌ست که در طول تاریخ عکاسی مداوم تکرار شده‌است.
واکنش به انتشار آن چیزی جز تمسخر و بی‌میلی توسط بسیاری منتقدان و عکاسان نبود. «ماینور وایت Minor White»، دبیر مجله «اپرچر Aperture»، در آن زمان از آن با عنوان «به شدت گمراه‌کننده و یک بی‌آبرویی برای یک ملت» یاد کرد.

ادامه

Verified by MonsterInsights