قرار عکاسی شیراز (فتوواک)

بازدید و عکاسی از: بافت تاریخی شیراز- محله لب آب – کوچه هفت پیچ –طاق شوریده – آرامگاه سیبویه – خانه مصطفوی – هتل سنتی نیایش و… ویژه برنامه روز سعدی جمعه ۳۱ فروردین – ساعت ۴ بعدازظهر (محل قرار بعد از نام نویسی به شما اطلاع داده می شود.) امکان حضور با دوربین موبایل … ادامه

قرار عکاسی شیراز (فتوواک)

بازدید و عکاسی از:گذر تاریخی زندیه – حمام وکیل – باغ نظر ، موزه پارس – ارگ کریمخان و… دوشنبه ۲۰ فروردین – ساعت ۴ بعدازظهر (محل قرار بعد از نام نویسی به شما اطلاع داده می شود.) امکان حضور با دوربین موبایل و دوربین عکاسی با اجرای: زهرا السادات موسویلیدر عکاسی: محمود حیدری مبلغ … ادامه

Verified by MonsterInsights