هشت نکته برای خرید لنز کارکرده

خرید لنز کارکرده

اگر به تازگی هزینه هنگفتی برای خرید یک دوربین همه فن حریف کرده اید ولی جای خالی یک لنز ، بدجور در ذوقتان می زند بهتر است هزینه های سرسام آور خرید این ابزار را فراموش کنید و بفکر خرید لنز دست دوم باشید .

اگر هشت نکته زیر را مورد توجه قرار دهید ، قطعا خرید پر سود و پر منفعتی خواهید داشت .
حقیقت این است که خرید لنز دست دوم در صورتی به ضرر شما تمام خواهد شد که این ۸ نکته ساده را مد نظر نداشته باشید .

ادامه

Verified by MonsterInsights