ترکیب بندی در عکاسی معماری: فضا، الگو، آبستره و خطوط

ترکیب بندی در عکاسی معماری

بناها سوژه هایی پر از تنوع و فراوانی هستند. هر عکاسی دوست دارد که عکس‌هایش منحصر به فرد باشند. با وجودی که اکثر اوقات ما با دیدی کلی گرایانه به اطراف نگاه می‌کنیم ولی در این مطلب به شما می‌آموزیم که چگونه به ترکیب بندی در عکاسی معماری پرداخته و با دقت بیشتری به سوژه‌ها و محیط اطرافتان بنگرید تا عکس‌هایی خاص و کم نظیر را ثبت نمایید.

ادامه

Verified by MonsterInsights