عکاسی با نوردهی طولانی چیست؟

عکاسی با نوردهی طولانی

نوردهی طولانی (long exposure) چیست و چرا تکنیک مهمی در عکاسی به حساب می آید؟ اگر در عکاسی تازه وارد هستید احتمالاً سوالات زیادی راجع به نوردهی طولانی دارید. در این مطلب کوتاه می خواهیم به سوالات متداول در زمینه عکاسی با نوردهی طولانی پاسخ دهیم.

ادامه

Verified by MonsterInsights