تصاویری خیره کننده از اماکن متروکه

رالف میربز (Ralph Mirebs) عکاس روسی است که به تازگی به مکان‌هایی سفر کرده که سال‌هاست رها شده‌اند. تصاویری که در ادامه مشاهده خواهید کرد، مکان‌هایی را نشان می‌دهند که زمانی ابر قدرت‌های دنیا از آن‌ها برای کارهای مختلف استفاده می‌کردند یا حتی مکان‌هایی بوده‌اند که روزگاری مردم در آن‌ها حضور داشتند و اکنون متروکه شده‌اند.

1-Abandoned_Soviet_space_shuttles__Kazahstan_2015

اتحاد جماهیر شوروی در زمان جنگ سرد سعی داشت یک شاتل به نام Buran را بسازد. ساخت این شاتل تا سال ۱۹۸۸ ادامه پیدا کرد. در حالی که نزدیک به ۹۵ درصد این پروژه ساخته شده بود، روند تکمیل آن متوقف شد. این تصویر مربوط به شاتلی می‌شود که هیچ‌گاه پرواز نکرده است.

این تصویر مربوط به یکی از پناهگاه‌های نظامی ارتش شوروی می‌شود که در آن سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی ساخته می‌شد. لازم به ذکر است که ورود به این قسمت غیرقانونی بوده است.

این تصویر مربوط به یکی از پناهگاه‌های نظامی ارتش شوروی می‌شود که در آن سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی ساخته می‌شد. لازم به ذکر است که ورود به این قسمت غیرقانونی بوده است.

3-Abandoned_museum_of_volcanology__Japan_2012

یک موزه متروکه در کشور ژاپن. این عکس در سال ۲۰۱۱ گرفته شده است.

این عکس یک ایستگاه متروی متروکه در روسیه را نشان می‌دهد. عکس بالا در سال 2013 ثبت شده است.

این عکس یک ایستگاه متروی متروکه در روسیه را نشان می‌دهد. عکس بالا در سال ۲۰۱۳ ثبت شده است.

5-Abandoned_drugs_factory__Russia_2014

یک کارخانه داروسازی رها شده در روسیه. عکس در سال ۲۰۱۴ گرفته شده است.

سکوی پرتاب مخصوص راکت‌های فضایی که در قزاقستان قرار گرفته است. این عکس در سال 2015 گرفته شده است.

سکوی پرتاب مخصوص راکت‌های فضایی که در قزاقستان قرار گرفته است. این عکس در سال ۲۰۱۵ گرفته شده است.

ایستگاه برق آبی متروکه در ژاپن. عکس در سال 2010 گرفته شده است.

ایستگاه برق آبی متروکه در ژاپن. عکس در سال ۲۰۱۰ گرفته شده است.

فردی که در کانال فاضلابی در کشور ژاپن با لپ‌تاپ کار می‌کند. این عکس در سال 2011 ثبت شده است.

فردی که در کانال فاضلابی در کشور ژاپن با لپ‌تاپ کار می‌کند. این عکس در سال ۲۰۱۱ ثبت شده است.

تصویری از ایستگاه فضای Storm که در زمان اتحاد جماهیر شوروی از آن استفاده می‌شد. عکس در سال 2015 و در کشور قزاقستان گرفته شده است.

تصویری از ایستگاه فضای Storm که در زمان اتحاد جماهیر شوروی از آن استفاده می‌شد. عکس در سال ۲۰۱۵ و در کشور قزاقستان گرفته شده است.

دستگاه تشخیص تشعشعات رادیواکتیو در روسیه. عکس در سال 2011 گرفته شده است.

دستگاه تشخیص تشعشعات رادیواکتیو در روسیه. عکس در سال ۲۰۱۱ گرفته شده است.

فیلم‌های سیاه و سفید برای عکاسی که توسط نیروهای شوروی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. عکس در سال 2015 گرفته شده است.

فیلم‌های سیاه و سفید برای عکاسی که توسط نیروهای شوروی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. عکس در سال ۲۰۱۵ گرفته شده است.

12-Posters_on_safety_with_acid_in_satellite_tracking_center__Russia_2012

پوستری از ایمنی در برابر اسید در روسیه. عکس در سال ۲۰۱۲ گرفته شده است.

راکت‌انداز Damba در روسیه. عکس در سال 2013 گرفته شده است.

راکت‌انداز Damba در روسیه. عکس در سال ۲۰۱۳ گرفته شده است.

تصویری از حمام یک هتل متروکه در ژاپن. عکس در سال 2011 گرفته شده است.

تصویری از حمام یک هتل متروکه در ژاپن. عکس در سال ۲۰۱۱ گرفته شده است.

تصویری از یک پناهگاه نظامی در روسیه. عکس در سال 2012 ثبت شده است.

تصویری از یک پناهگاه نظامی در روسیه. عکس در سال ۲۰۱۲ ثبت شده است.

تصویری از یک پناهگاه نظامی در روسیه. عکس در سال 2012 ثبت شده است.

تصویری از یک پناهگاه نظامی در روسیه. عکس در سال ۲۰۱۲ ثبت شده است.

یک هتل رها شده در جزیره هاچیجوجیما ژاپن. عکس در سال 2015 گرفته شده است.

یک هتل رها شده در جزیره هاچیجوجیما ژاپن. عکس در سال ۲۰۱۵ گرفته شده است.

تجهیزات نظامی رها شده در یک پایگاه نظامی روسیه. عکس در سال 2015 گرفته شده است.

تجهیزات نظامی رها شده در یک پایگاه نظامی روسیه. عکس در سال ۲۰۱۵ گرفته شده است.

منبع:  Digital Photography Review

Verified by MonsterInsights