شکستن قوانین ترکیب بندی قدیمی ممکن نیست، مگر با قوانین جدید و پیشرفته تر

مسلم است که اگر عکسی از قانون ترکیب بندی یک سوم پیروی کند، باید عکس خوبی شود، نه؟ من مطمئن نیستم. شما همیشه می توانید «قوانین را بشکنید»، تا یک عکس خوب ایجاد کنید، البته این مستلزم شناخت کافی قوانین قدیمی است. در این مطلب کوتاه، جیمز آلن استوارت (James Allen Stewart) به شما عزیزان نشان می دهد چگونه توسط قوانین ترکیب بندی جدیدی که آموخته است، قوانین قدیمی را می شکند. جیمز می گوید: «مردم معمولا می گویند ترکیب بندی مجموعه ای از قوانین است که اگر راهش را بدانید می توانند شکسته شوند، اما من به شما نشان می دهم چطور آن قوانین را با قوانین جدید بشکنید»

چگونه قوانین ترکیب بندی را بشکنیم؟

استوارت معتقد است که تنها راه شکستن قوانین قدیمی ترکیب بندی، بکار گرفتن قوانین جدید و پیشرفته تر است. او در این مطلب، روش های خودش را با ما به اشتراک می گذارد.

تعادل بین روشنایی و تاریکی

تاریکی سنگین است، بنابراین برای برقراری تعادل تاریکی شما به مقدار زیادی روشنایی نیاز دارید. این کاملا درست است و اگر فکر می کنید که تاریکی و روشنایی ساده هستند، تنها کمی رنگ به معادله اضافه کنید، آنگاه می بینید که اوضاع بسیار پیچیده می شود.

عکس های زیر را مقایسه کنید، عکس اول با قانون یک سوم گرفته شده، و عکس دوم تعادل روشنایی/تاریکی را در نظر گرفته است.

در تصویر فوق مقدار کمی روشنایی در سمت راست سوژه تاریک ما وجود دارد، اما کافی نبوده و وزن سوژه به وضوح بیشتر است.

با اضافه کردن روشنایی بیشتر به سمت راست، تصویر را متعادل ساخته ایم و با اینکه سوژه روی خط یک سوم نیست، عکس عالی به نظر می رسد.

در ادامه یک مثال دیگر برای برقراری تعادل میان تاریکی و روشنایی مشاهده می نمایید:

در تصویر فوق چشمان ما به سمت تاریکی مو های سوژه کشیده شده و جایی برای استراحت چشم وجود ندارد.

در عکس فوق با اضافه کردن مقداری روشنایی به سمت چپ تصویر، تاریکی موها را متعادل ساخته ایم و حال چشمان مخاطب می توانند استراحت کنند.

جهت یا داستان

جهت عکس ها نیز نقش مهمی ایفا می کند. من به عنوان کسی که از راست به چپ می خواند، معمولا از سمت راست شروع به اسکن (پویش) یک عکس می کنم، اما بسیاری از مردم نیز هستند که به دلیل زبانشان از چپ به راست می خوانند، و در نتیجه «داستان» عکس را نیز از چپ به راست می خوانند.

اگر شما عکس را به عنوان یک داستان در نظر بگیرید، شما می خواهید آن را با شرح داستان شروع کرده، به سمت اوج حرکت دهید و با محو شدن به پایان برسانید. حال اگر به جهت خواندن عکس توسط چشم دقت داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که «چپ به راست» یا «راست به چپ» خواندن چه تاثیری روی تفسیر ما خواهد داشت.

ببینید آیا در عکس های زیر تفاوتی احساس می کنید:

 

منبع: Lenzak

Verified by MonsterInsights