ده راهکار برای درک و به کارگیری بافت در عکس

بافت ها به صورت اشکال طبیعی و نیز اشکال ساخته دست بشر در همه جا وجود دارند و در ثبت عکس هایی چشمگیر و زیبا فرصت فوق العاده ای را برای عکاس مهیا می کنند. اما چگونه به بهترین شکل بافت را در عکسهای مان به کار ببریم؟
در این مقاله نکات گوناگونی را برای درک بهتر عنصر بافت را در میان عناصر بصری و هنرهای تجسمی و استفاده از آن در ترکیب بندی عکس اشاره می کنیم.

ادامه

Verified by MonsterInsights