چطور کار یک عکاس را به صورت سازنده نقد کنیم؟

به عنوان یک عکاس مشتاق، در نهایت مشخص می شود که لایک ها در اینستاگرام یا کامنت هایی نظیر «کار زیباییست!» از سوی اعضای خانواده، دقیقا یک ارزیابی عینی از استعداد شما ارائه نمی دهند. بازخورد سازنده از طرف دیگران در زمینه کار شما چیزی است که هر کسی، حتی به عنوان یک حرفه ای، می تواند زمانی از آن بهره مند شود. مشکل اینجاست که اکثر ما انتقاد را خیلی خوب نمی پذیریم، به خصوص وقتی بحث چیزی مطرح باشد که ما تمام هم و غم خود را روی آن گذاشته ایم، به آن دل بسته ایم و در یک سطح شخصی ممکن است عاشق آن باشیم. در این مطلب کوتاه، در مورد ویژگی های یک نقد عکس سازنده صحبت می کنیم. 

ادامه

چگونه یک عکس را به شیوه درست نقد کنیم؟

اذیت یا حتی سرخورده شدن توسط نقد جامعه آنلاین آسان است. درست مانند بقیه اینترنت، به نظر می رسد که گمنامی نسبی کاربران، محرکی قوی برای سخنان تند و بعضا متکبرانه است. با این حال، اگر شما بتوانید ماورای این سر و صداها و شلوغی ها را ببینید، بسیاری از عکاسان متخصص و مطلع وجود دارند که با مهربانی تخصص خود را به شما قرض می دهند. پیروی از نکات مطرح شده در این مطلب، توسط الکس کوک، می تواند به شما کمک کند تا خودتان منتقد بهتری شده و نقد هایی که دریافت می کنید را بهتر تحلیل نمایید.

ادامه

Verified by MonsterInsights