پادکست: برگزاری نمایشگاه عکس

یکی از اهداف بسیاری از عکاسان برگزاری نمایشگاه عکس و دیده شدن آثارشان در گالری ها می باشد. این پادکست به چگونگی برگزاری یک نمایشگاه عکس موفق می پردازد.

با اجرای: محمود حیدری

مهمان برنامه: غزال وصال – مدیر گالری وصال شیرازی

ادامه

Verified by MonsterInsights