شش نشانه ی یک عکاس تنبل!

عکاسانی که دایما عکس های خیره کننده ای می‌گیرند؛ این مهارت را به دلیل خوش شانسی، دید خوب یا حتی مهارت بیشتر کسب نکرده‌اند؛ بلکه علت آن یک دلیل ساده است:«آنها تنبل نیستند!»
بنابراین به عنوان عکاسی که دوست دارید بهترین عکس ها را بگیرید؛ تشخیص این آسیب می‌تواند خیلی به پیشرفت شما کمک کند. در اینجا چند نشانه معمول عکاسان تنبل فهرست شده است. امیدواریم شما این خصوصیات را نداشته بشید و اگر دارید درصدد رفع آنها برآیید.

ادامه

Verified by MonsterInsights